top of page

לכאורה היינו חושבים, מדוע צריך טיפול ייעודי ללהט"בים? 

התשובה לכך מורכבת. בשנים האחרונות אמנם חלה התפתחות משמעותית בנראות, בקבלה וביכולת לנהל חיים מלאים ומשמעותיים מחוץ לארון. 

עם זאת, אנשי טיפול מוצאים עצמם מתמודדים לא פעם עם סוגיות ייחודיות הקשורות ללהט"ב. כיום ישנה הבנה כי להט"בים מתמודדים עם מאפיינים אשר מייחדים אותם מהאוכלוסייה הכללית בשל היסטוריית "הארון" והאופן בו נרקמה הזהות במהלך ההתפתחות הרגשית. אנו רואים פעמים רבות כי רבים שיוצאים מהארון עדיין נאלצים להתמודד עם "שדים פנימיים" אשר משפיעים על מישורים שונים בחיים ומקשים על יצירת חיים יציבים ומספקים בתחומי החברה, התעסוקה והשייכות.

סוגיות של הומופוביה מופנמת:

הומופביה מופנמת היא מושג המתייחס לביטויים של בוז או ביקורת כלפי העצמי או מסגרת ההשתייכות הקהילתית.  כאשר "יוצאים מהארון" מועלים שוב סוגיות של זהות עצמית. התהליך מורכב ולעיתים נמשך שנים על אף שלכאורה הזהות המינית התגבשה. התהליך לכשעצמו הוא חיוני וחשוב להתפתחות הנפשית ומהווה תשתית ליצירת דימוי עצמי וערך עצמי חיוביים. כאשר הזהות מעוצבת בפן ביקורתי הן כלפי העצמי והן כלפי האחר נוצר מנגנון פנימי של שיפוטיות ודבלואציה (הפחתת ערך) אשר פוגע בדימוי העצמי ומשאיר את האדם בתחושת תקיעות, חוסר סיפוק וקושי ביצירת מערכות יחסים משמעותיות

קהילה גאה

bottom of page