top of page

העולם השתנה בקצב מהיר ב 20 שנה האחרונות. ילידי שנות ה 80 ו 90 אשר מכונים: דור ה Y, נאלצים להתמודד עם שינויים תרבותיים וסוציולוגיים שהתרחשו ב-30 שנים האחרונות. מצד אחד חיי נוחות יחסית ומצד שני מאבק מתמשך על מעמד, זהות, ייחודיות ומימוש עצמי. 

 

מה השתנה? אפשר לומר בזהירות שההתפתחות הטכנולוגית יצרה שינויים במבנים החברתיים המוכרים והבטוחים ואפשרה מצד אחד נגישות ושלל אופציות אך מאידך גרמה להצפה של מידע שהמוח האנושי מתקשה להכיל. שלל האפשרויות וההזדמנויות נותנים תחושה של בחירה וחופש אך לא פעם אנו יכולים לשמוע צעירים אשר אומרים כי הם לא יודעים מה ואיך לבחור וכשמבררים זאת לעומק מתגלה כי מרחב האפשרויות יוצר בררנות יתר מתוך תחושה ש"את/ה חייב/ת לבחור הכי מדויק, נכון ומתאים לך". 

הטכנולוגיה לא רק חשפה אותנו להצפה של אפשרויות, אלא להצפה של גירויים. אנו רוצים להספיק הכל, לחוות הכל ולהרגיש תמיד טוב. בפועל, אנשים רבים מדי מוצאים את עצמם לא מסופקים וממשיכים לחפש את הריגוש/ הגירוי הבא. התקשורת הבין אישית נעשית יותר עם SMSים ופחות פנים מול פנים. יש כאלה שיעידו כי התקשורת הטלפונית או פגישות פנים מול פנים מעייפות אותם.

 

התמודדויות של צעירים 

ריגושים: אם יש דבר שניתן לומר על דור ה Y זה הצורך בריגושים. ריגושים יכולים להיות: שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, אובססיביות לספורט, שימוש רב בפורנו, רומנים המתנהלים מהצד ועוד. יש לציין כי הצורך בריגושים, בפני עצמו, אינו בהכרח שלילי, אבל כשהוא תופס נפח גדול ממרכז החיים אזי עלולים להיווצר השלכות הפוגעות באיכות החיים כגון:  פגיעה בשגרה ובתפקוד, הרעה ביחסים הבינאישיים, פגיעה בערך העצמי ועוד. מעבר לכך, האדם מתקשה לפתח דחיית סיפוקים, עמידות לתסכול, והתמודדות עם מצבים הדורשים הסתגלות.

לחצים: למרות הנאמר לעיל, אי אפשר להפיל הכל על הצעירים. העולם מאתגר ונעשה תובעני. הציפיות החברתיות להסתדר בחיים ולהצליח מגבירים את הלחצים והחרדות. אם לחצים אלה לא מווסתים הם עלולים להביא לדכדוך ותשישות. הרשתות החברתיות מוסיפות לחץ מאחר והן כר פורה להשוואה ולפגיעה בערך העצמי. 

היוגה, המדיטציה ופעילות ספורטיבית - מאפשרות למתן את המתחים המצטברים  אך לא תמיד פעילויות אלו נותנות מענה לצרכים פנימיים. 

קושי בקבלת החלטות: בשל ריבוי אפשרויות ולחצים נוצרות דילמות וקשיים בקבלת החלטות. חלק מהקושי בקבלת החלטות קשור ל FOMO. הרצון להחזיק את החבל בשני קצותיו או חשש שאם אתה בוחר במשהו אתה מפסיד משהו אחר . כך או כך מתפתחת חרדה כי התחושה היא של הפסד. 

הבגרות הצעירה

bottom of page